usb thu wifi LB-Link 8500 2 ăngten
usb thu wifi LB-Link 8500 2 ăngten

– Usb thu wifi LB-Link 8500

– 2 Awngten (2 râu)

– Bảo hành 24 tháng

– Liên hệ 0905.08.48.49

Xem tiếp