Đầu nối HDMI unitek 2 đầu âm (2 đầu cái)
Đầu nối HDMI unitek 2 đầu âm (2 đầu cái)

– Đầu nối HDMI

-Bộ chuyển đổi hdmi 2 đầu âm, hdmi 2 đầu cái Đà Nẵng

 

Xem tiếp