Nơi nhập dữ liệu
Video balun HD 1080P

Thông số kỹ thuật:
Tùy vào dòng camera video balun HD1080P hỗ trợ với độ xa khác nhau.
– HDCVI : 300m | AHD : 300m | HDTVI : 600m | CVBS : 600m
– Hình ảnh HD 1080
– Chống nhiễu

Xem tiếp